Intranet
Norsk

Senter for biomedisinske beregninger

Senter for biomedisinske beregninger er et Senter for fremragende forskning med mål om å gjøre kompliserte matematiske modeller enklere å utnytte for forskere. Hovedanvendelsen av våre modeller er i biomedisin, men beregningsverktøyene og programvaren har relevans til mange andre områder innen vitenskap og teknologi.

Senterets fokus er å utvikle "open source" programvareverktøy for enklere å løse partielle differensiallikninger, robuste og stabile numeriske metoder for koblede fysikkproblemer, samt multi-fysikk/multi-skala dataprogrammer, spesielt for biomedisinsk forskning. Noen nøkkeltemaer er kontinuumsmekanikk, "computational fluid dynamcs" (CFD), fluid-struktur interaksjon, turbulensmodellering, faststoffmekanikk (spesielt for muskler og vev), celle-modeller og ordinære differensiallikninger, elektrisk signalpropagering i kroppen, endelig elementmetoder (FEM), endelige volum og differeansemetoder, kompliserte og bevegelige geometrier, heterogene media, stokastisk usikkerhetsmodellering, numeriske metoder for ordinære differensiallikninger, multi-skala modellering, parallelle beregninger, open source programvareutvikling med språkene Python, Fortran, C og C++ for Linux, Mac og Windows, samt "software engineering" for vitenskapelige anvendelser.

Norges forskningsråd utpekte i 2006 8 sentere på grunnlag av en hard konkurranse blant 98 søknader. Senter for biomedisinske beregninger ble etablert i april 2007, med Simula Research Laboratory som værtsinstitusjon.

Forskningen i senteret er organisert i fire kategorier:

  1. Vitenskapelig programvare
  2. Robuste numeriske metoder
  3. Hjertemodellering
  4. Biomedisinske anvendelser

For mer informasjon om senteret, vennligst besøk våre engelske nettsider: simula.no/cbcCBC Årsrapporter